top of page
Uzaktan Muhasebe

MUHASEBE HİZMETLERİ 

Hızlı, Düzenli ve Ekonomik
Muhasebe Hizmetleri

FinansAnalist tarafından sunulan hizmetler sayesinde,

işletmenizin geçmiş performansını ve gelecek projeksiyonunu görerek,

DAHA DOĞRU TİCARİ ve FİNANSAL KARARLAR ALABİLİRSİNİZ

Logo.png

Gelir Takibi

 

İşletmelerin mal ve hizmet satışlarından oluşan TİCARİ FAALİYET GELİRLERİYLE, kira, faiz, kur farkı, komisyon vb. tüm FAALİYET DIŞI GELİRLERİ dahil, olağan ve olağandışı, belgeli veya belgesiz tüm gelirler kaydedilmektedir. 

Logo.png

Gider Takibi

İşletmelerin ticari faaliyetleri gereğince satmakta oldukları mal ve/veya hizmetlerin üretim, pazarlama ve satışı amacıyla yaptıkları hammadde, yarı mamul ve ticari mal giderleriyle genel yönetim ve finansman giderleri dahil, olağan ve olağandışı, belgeli veya belgesiz tüm giderler kaydedilmektedir.

Logo.png

Cari Hesap İşlemleri

İşletmelerin ticari faaliyetlerini gerçekleştirirken mal veya hizmet alışverişi yaptığı, TEDARİKÇİ, MÜŞTERİ, PERSONEL vb. tüm cari hesaplarla yapılan belgeli veya belgesiz, Tahakkuk (Borçlandırma/Alacaklandırma), Tahsilat ve Ödeme işlemlerinin tamamı, ilgili cari hesaplara kaydedilmektedir.

Ayrıca her ay sonu itibariyle FinansAnalist ekibi tarafından sözkonusu cari hesapların mutabakatları yapılarak, mutabakat belgeleri muhafaza edilmektedir.

Logo.png

Kasa İşlemleri

İşletmeler tarafından bildirilen tüm NAKİT TAHSİLAT ve ÖDEMELER ile kasadan bankaya, bankadan kasaya vb. tüm NAKİT TRANSFERLERİ kaydedilerek İŞLETME KASA DEFTERİ oluşturulmaktadır. Sözkonusu Kasa Defterinde kayıtlı kasa mevcuduyla fiziki kasa sayımlarının karşılaştırılması ve mutabakatı işletme yönetiminin sorumluluğundadır.

Logo.png

Banka İşlemleri

İşletmelerin ticari faaliyetlerinde kullanılan TL veya döviz bazındaki, vadeli, vadesiz tüm banka hesaplarında gerçekleşen hesap hareketlerinin tamamı kaydedilmektedir. 

FinansAnalist tarafından kaydedilen banka hesap hareketleriyle, işletme yönetimi tarafından gönderilecek banka hesap ekstreleri, muntazam aralıklarla karşılaştırılarak kontrol ve mutabakatı sağlanmaktadır.

Logo.png

Kredi İşlemleri

İşletmelerin banka veya diğer finans kuruluşlarından kullandığı kredilerle ödenmeyen ve ödenen taksitleri de kaydedilmektedir. İşletme yöneticileri diledikleri zaman kullanılan ve kalan kredi borçlarını görebilmektedir.

Logo.png

Kredi Kartı İşlemleri

İşletme ihtiyaçlarının tedarik süreçlerinde kullanılan kredi kartı harcamalarıyla, işletme tarafından ilgili karta yapılan ödemeler kaydedilmektedir. İşletme yöneticileri diledikleri zaman sözkonusu kredi kartlarına kalan borçlarını görebilmektedir.

Logo.png

Çek/Senet İşlemleri

İşletmelerin ticari faaliyetlerinden kaynaklanan sebeplerle teslim alınan veya düzenlenen çek ve senetlerin kayıt ve takibi yapılmaktadır. Sözkonusu evrakların tahsilat ve ödeme süreçleri de kayıt altına alınmaktadır. 

 

İşletme yöneticileri istedikleri zaman tahsilat veya ödemesi gerçekleşen ya da gerçekleşmeyen çek ve senet bilgilerini görebilmektedir.

Logo.png

Stok İşlemleri

Logo.png

POS İşlemleri

İşletmeler tarafından yapılan her bir POS tahsilat işlemi ve sözkonusu tutarın vadesiz hesaba geçiş süreçlerinin kayıt, takip ve kontrolü yapılmaktadır. 

İşletme yöneticileri diledikleri zaman blokede bekleyen POS tahsilatlarının toplam tutarlarını görebilmektedir.

İşletmeler tarafından talep edilmesi halinde stok takibi yapılabilmektedir. Bu kapsamda öncelikle işletmelerin alışverişini yaptıkları ticari malların stok kartları oluşturulur. Dönem içerisinde yapılan belgeli veya belgesiz tüm stok giriş ve çıkışları kaydedilir. 

İşletme tarafından istenirse, karşılıklı olarak belirlenecek dönemlerde fiziki stok sayımları yapılarak kayıtlı stok mevcutlarıyla karşılaştırılır.

Logo.png

Demirbaş İşlemleri

İşletmeler tarafından talep edilmesi halinde işletme bünyesindeki tüm demirbaşlar için demirbaş kartları oluşturularak gerektiğinde zimmet kayıtları da oluşturulabilir. 

Sözkonusu demirbaşların elden çıkarılması, kaybolması, satılması vb. işlemler kaydedilir. İşletme yöneticileri diledikleri zaman demirbaş listesine erişebilmektedir.

Logo.png

Puantaj ve Ücret Hesaplamaları

İşletmede çalışan personele ait puantaj kayıtlarının günlük, haftalık veya aylık bazda FinansAnalist ekibine gönderilmesi halinde, sözkonusu çalışanlara, gerçek ücretleri üzerinden ödenmesi gereken günlük, haftalık veya aylık tutarlar hesaplanarak işletmeye bildirilmektedir.

 

Sözkonusu ücret hakedişlerinin hesaplanmasında eğer varsa dönem içerisinde kullandırılan avans tutarları da dikkate alınmaktadır. Ayrıca işletme yönetiminin talep etmesi halinde fazla ve eksik mesai ücretleri de mevzuata göre hesaplanarak ücret hakedişlerine yansıtılabilmektedir. 

 

İşletme tarafından bildirilen puantajlara göre hesaplanacak gerçek ücretlerin ödenmesi esnasında bankadan ve/veya nakden ödenecek tutarlar ayrı ayrı da gösterilebilmektedir.

Logo.png

Vergi Hesaplamalarının Kontrolü

İşletmelerin vergi yükümlülüklerinin doğru olarak hesaplanabilmesi amacıyla, özellikle mal ve hizmet alımlarına ilişkin fiş ve faturaların yasal muhasebe kayıtlarına geçip geçmediği kontrol edilebilmektedir.

 

FinansAnalist tarafından yapılan kayıtlara göre hesaplanan vergi tutarlarıyla, Mali Müşavirlik ofisinden gönderilen vergi tahakkuk fişlerinin karşılıklı kontrolü sayesinde; yanlışlık, unutkanlık vb. sebeplerle Mali Müşavire gönderilmeyen ya da Mali Müşavirlik ofisi tarafından herhangi bir sebeple kayıtlara geçirilemeyen fiş ve faturalardan kaynaklanan yüksek tutarlı vergi tahakkukları kolayca tespit edilebilmektedir.

 

Böylece işletmelerin olması gerekenden daha yüksek tutarda, KDV, Geçici veya Gelir vergisi ödemesinin önüne geçilebilmektedir. 

Logo.png

"Gerçek" MUHASEBE Raporlaması

İşletme yöneticileri diledikleri zaman ve yerden, FinansAnalist server bilgisayarına bağlanarak, Ön Muhasebe kapsamında sunulmakta olan hizmetlere ilişkin tüm kayıtları ve mevcutları görebilmektedir.

İşletme yönetiminin talep etmesi halinde; 

Aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık periyotlarda, işletmelerin GERÇEK KARLILIK DURUMUNU GÖSTEREN Gelir Tabloları ile Varlık ve Yükümlülük dengesini gösteren Bilançolar, FinansAnalist tarafından hazırlanarak işletme yöneticilerine DETAYLI SUNUM YAPILABİLMEKTEDİR.

FinansAnalist tarafından hazırlanan Gelir Tablolarında, işletmelerin dönemsel olarak, 

  • Mal ve Hizmet Satış Gelirleri,

  • Faiz, Kur farkı, Kira, Komisyon vb. Gelirleri

  • Satılan Mal ve Hizmetlerin Maliyeti,

  • Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri,

  • Genel Yönetim Giderleri,

  • Araştırma ve Geliştirme Giderleri,

  • Finansman Giderleri

vb. tüm gelir ve giderleri işletme yöneticileri tarafından detaylı olarak incelenebilmektedir.

Aynı dönemler itibariyle hazırlanacak Bilançolar da ise İşletmelerin; 

  • Kasa, Banka, POS Blokeleri, Alacakları, Stokları, Demirbaşları vb tüm VARLIKLARIYLA,

  • Kredi, Çek-Senet, Tedarikçi Borçları, Vergi, SGK vb. tüm BORÇLARI,

İşletme yöneticileri tarafından görülebilmektedir.

bottom of page