top of page

Yol Gösterici
Finansal Planlama

İşletmenizin Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık bazdaki NAKİT İhtiyacı veya Fazlası olan dönemleri görerek,

DAHA DOĞRU TİCARİ ve FİNANSAL KARARLAR ALABİLİRSİNİZ.

Finansal Planlama
Finansal Planlama Hizmeti: Hoş Geldiniz

NAKİT AKIMI veya ÖDEMELER DENGESİ
En Az Kârlılık Kadar Önemlidir

FinansAnalist tarafından geliştirilen FON AKIM TABLOSU sayesinde;
İşletmelerin PLANLANAN, KESİNLEŞEN ve GERÇEKLEŞEN nakit giriş ve çıkışları kaydedilerek, 
NAKİT İHTİYACI veya FAZLASI olan dönemlerin
Net Olarak Görülebilmesi Sağlanmaktadır.

İşletmelerin Euro, USD vb. Döviz Cinsi Alacak ve Yükümlülükleri de Günlük Kur Güncellemeleri Yapılarak
FinansAnalist FON AKIM TABLOSU Hesaplamalarına Dahil Edilebilmektedir.

Nakit Akım Tablosu
Planlanan Nakit Akımı

Planlanan Nakit Akımları

Henüz kesinleşmemiş, yani fatura, çek, senet, bordro vb. BELGELERE DAYANMAYAN, 

Ancak özellikle SÖZLEŞMELERE İSTİNADEN ilerleyen dönemlerde kesinleşecek olan

TÜM TAHSİLAT ve ÖDEMELER, 

FinansAnalist Fon Akım Tablosuna PLANLANAN TUTARLAR olarak kaydedilmektedir.

Bu amaçla örneğin; 

  • Gelecek aylarda ödenecek işçilik tutarlarıyla, kira, elektrik, su, doğalgaz vb. giderler, faturalanmamış veya tahakkuk etmemiş olsalar bile PLANLANAN ÖDEMELER olarak,

  • Gelecek aylarda tahsil edilecek kira, faiz vb. henüz kesinleşmemiş gelirler de PLANLANAN TAHSİLATLAR olarak,

FinansAnalist Fon Akım Tablosuna kaydedilmektedir.

Kesinleşen Nakit Akımları

Fatura, çek, senet, tahakkuk fişi, bordo, hakediş vb. resmi bir belgeye göre KESİNLEŞMİŞ ancak tahsilat veya ödemesi henüz GERÇEKLEŞMEMİŞ tüm tutarlar, kararlaştırılan tahsilat veya ödeme vadelerine göre KESİNLEŞEN işlemler olarak FinansAnalist Fon Akım Tablosuna kaydedilmektedir.

Kesinleşen Nakit Akımı
Gerçekleşen Nakit Akımı

Gerçekleşen
Nakit Akımları

Kasa ve banka hesapları kanalıyla tahsilat veya ödemesi yapılmış olan tüm tutarlar GERÇEKLEŞEN Nakit Akımları olarak FinansAnalist Fon Akım Tablosuna kaydedilmektedir.

Tablodaki cari günden önceki bütün tahsilat ve ödemeler, GERÇEKLEŞEN nakit işlemleri niteliğinde olacağından, günsonu itibariyle Kümülatif Nakit Akım bakiyesiyle, Kasa ve Banka hesap mevcutlarının eşitliği kontrol edilmektedir.

Logo.png

FinansAnalist Fon Akım Tablosuna, KESİNLEŞEN ve GERÇEKLEŞEN işlemlerin yanısıra, PLANLANAN tüm tahsilat ve ödemelerin de kaydedilmesi sayesinde, işletme yöneticilerinin ilerleyen dönemlerde oluşabilecek NAKİT FAZLASI veya İHTİYACINI erkenden görebilmeleri sağlanmaktadır.

Böylece daha doğru yatırım ve finansman kararları verilebilmektedir.

Ödeme Hatırlatma

Ödeme Listeleri ve Hatırlatma

Finansal Planlama hizmeti kapsamında, özellikle çek, senet, kredi taksiti, kredi kartı ödemesi gibi son ödeme tarihi belli olan nakit çıkışları için ödeme listeleri oluşturularak, ödeme tarihinden birkaç gün önce ve ödeme tarihlerinde İşletme yetkililerine hatırlatılmaktadır.

 

Ayrıca fatura ve tedarikçi borcu gibi ödemeler de işletme yetkilileri tarafından bildirilmesi halinde sözkonusu ödeme listelerine dahil edilebilmektedir.

bottom of page