top of page

Muhasebe ve Finansal Planlama hizmetleri için YÜKSELEN İŞÇİLİK MALİYETLERİNE
KATLANMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

AvantajTable.jpg

İşçilik Giderlerinden Tasarruf

Özellikle artan asgari ücretler sebebiyle sıradan (vasıfsız) bir çalışanın bile işletmelere aylık maliyeti, senelik izin, kıdem ve ihbar tazminatı gibi unsurlarla birlikte yaklaşık 7 - 8 bin TL arasında olmaktadır. Öte yandan belli bir eğitim ve nitelik gerektiren Ön Muhasebe ve Finansal Planlama hizmetleri için çalışacak personel maliyetleri daha da yüksek olabilmektedir.

 

Ancak sözkonusu hizmetlerin FinansAnalist tarafından yürütülmesi halinde ödenecek aylık fatura bedellerinin haricinde, SGK Primi, vergi/stopaj, yol, yemek, sosyal yardım, senelik izin, tazminat vb. ilave hiçbir maliyet oluşmayacağından ortalama %50 oranında tasarruf sağlanabilmektedir.

Tasarruf

Demirbaş ve
İşletme Giderlerinden Tasarruf

Ön Muhasebe ve Finansal Planlama hizmetlerinin FinansAnalist tarafından yürütülmesi halinde sözkonusu hizmetler için gereken donanım (bilgisayar, printer) ve yazılım maliyetleri oluşmamaktadır. 

 

Ayrıca bu hizmetler için işletmede ayrı bir personel çalıştırılmayacağından ofis, tefrişat, elektrik vb. işletme giderleri de sözkonusu olmamaktadır.

İşletme Giderlerinden Tasarruf

Ticari Sırların Korunması

Özellikle bazı işletmeler için ticari sır niteliğinde olan üretim ve satış teknikleri, tedarikçi, müşteri, hammadde, tedarik zinciri, satış ağı vb. bilgilerin gizliliği çok önemlidir. 

Öte yandan bu tip işletmelerde görev yapan ön veya genel muhasebe personeli, görevi gereği edinebileceği mali ve finansal bilgilerin yanısıra bizzat işletme içerisinde görev yapması sebebiyle;

 • Ürün veya hizmetlerin üretim teknikleri ve maliyetleri,

 • Hammadde, yarı mamul, mamul veya ticari mal saklama veya kullanım şekilleri,

 • Tedarikçiler ve alış koşulları,

 • Pazarlama ve satış teknikleri,

 • Satış fiyatları ve tahsilat yöntemleri, 

 • Müşteriler ve çalışma şekilleri,

 • Personel niteliği ve ücretleri,

 • Sabit yatırım unsurları ve maliyetleri,

 • İşletme giderleri

vb. teknik, ticari ve finansal tüm bilgiye sahip olabilmektedir. 

 

Bu sebeple sözkonusu işletmelerin muhasebe departmanında görev yapan personelin son derece güvenilir olması gerekmektedir. Aksi taktirde işletmeye ait ticari sırların tamamen veya kısmen kötü niyetlerle kullanılması sözkonusu olabilmektedir.

 

Bununla birlikte FinansAnalist ile çalışan işletmeler, sadece finansal ve mali verilerini paylaşmaktadır. Dolayısıyla işletmelerin üretim ve sunum teknikleri, çalışanların nitelik ve yeterliliği, pazarlama ve satış yöntemleri vb. ticari sır niteliğindeki teknik bilgiler korunabilmektedir. 

Ayrıca FinansAnalist hizmet sözleşmelerindeki “Ticari Sırların Gizliliği” hakkındaki maddelerle işletmelerin tüm bilgilerinin korunacağı kesin kurallarla taahhüt altına alınmaktadır.

Ticari Sırların Korunması
İzin

İzinsiz, Mazeretsiz, Kesintisiz Hizmet

Ön muhasebe ve finansal planlama faaliyetleri için personel çalıştıran işletmelerde, sözkonusu personelin (hastalık, evlilik, doğum, mazeret, senelik vb.) herhangi bir sebeple izinli olduğu dönemlerde işler kesintiye uğrayabilmektedir.

 

Ancak FinansAnalist ile çalışılması halinde sözkonusu hizmetlerin sadece bir kişi değil bir ekip tarafından yürütülüyor olması sebebiyle kesinti veya aksama yaşanmamaktadır. İşletmeler tarafından iletilen bilgi ve belgeler her durumda, en fazla 2 gün içerisinde kaydedilerek raporlanmaktadır.

İzinsiz Hizmet

Gerçek Ticari ve Finansal Durum Raporları

FinansAnalist tarafından, Ön muhasebe ve Finansal Planlama hizmeti verilen işletmelerin, gerçek finansal durumlarını görebilmeleri amacıyla BELGELİ ve BELGESİZ tüm gelir ve giderleri detaylı olarak raporlanabilmektedir. Bu kapsamda işletmelerin aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık dönemler itibariyle;

 • Satış Gelirleri (Mal veya Hizmet Grupları bazında)

 • Satılan Mal veya Hizmet Maliyetleri

 • Genel Yönetim Giderleri,

 • Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri,

 • Finansman Giderleri

Vb. tüm gelir ve giderlerini kapsayan karlılık raporlarıyla, nakit varlıkları ve borçları arasındaki borç-alacak dengesini gösteren raporlarlar sunulabilmektedir.  

 

Bu raporlar, özellikle işletmelerinin ticari ve finansal performansını analiz etmek isteyen yatırımcı ve yöneticiler için son derece değerli bilgiler içermektedir. İşletmelerin gerçek durumunu gösteren ve sadece muhasebe konusunda uzmanlaşmış kişilerin hazırlayabildiği sözkonusu raporlar, FinansAnalist tarafından hizmet verilen tüm işletmeler için oluşturulabilmektedir.

Gerçek Raporlar
Denetim.png

Kayıt ve Denetim

İşletmelerde özellikle suiistimallerin ve hataların önlenmesi veya kontrol edilebilmesi amacıyla;

Tahsilat ve ödeme işlemini yapanlar (Paraya dokunan) ile sözkonusu işlemleri kaydedenlerin farklı kişiler olması önerilmektedir.

 

Ancak günümüzde birçok işletmede çalıştırılan ön muhasebe personelinin hem tahsilat ve ödeme işlemlerini hem de bunların kaydını gerçekleştirdiği görünmektedir.

 

FinansAnalist, hizmet vermekte olduğu işletmelerin borç ve alacaklarıyla ilgili hiçbir şekilde ödeme veya tahsilat yetkisi kabul etmemektedir. Ayrıca bazı işletmelerden gelen satış faturası düzenleme yetkilerinin verilmesine yönelik talepler de net bir şekilde geri çevrilmektedir.

FinansAnalist sadece işletme yetkilileri tarafından iletilen bilgi ve belgeler doğrultusunda kayıt ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmektedir. Sözkonusu raporlardaki olması gereken mevcutlar ile fiziki mevcutların karşılaştırılması yapılarak varsa eksiklik, hata, unutma veya suiistimallerin rahatlıkla ortaya çıkması sağlanabilmektedir.

Kayıt Denetim

Zaman ve Mekândan Bağımsız Hizmet

FinansAnalist ile çalışan işletme yöneticileri ticari ve finansal işlemlerine ait bilgilerin kaydedilmesi için işyerlerinin açılmasını veya muhasebe personelinin işe gelmesini beklemek zorunda değildir. Ne zaman ve nerede olursa olsunlar, kaydedilmesini istedikleri işlemleri gönderebilmektedir. 

 

Ayrıca laptop veya cep telefonlarına yüklenecek bir uzak bilgisayar bağlantı uygulamasıyla istedikleri zaman FinansAnalist server (sunucu) bilgisayarlarına bağlanıp işletmelerine ait kayıtlı verilere ulaşabilmektedir.

Zaman Mekandan Bağımsız Hizmet
bottom of page